I. Adatvédelmi Tájékoztatás és Hozzájáruló Nyilatkozat

A DiaPocket.hu webhely felhasználójaként, mint érintett („érintett”) ezúton hozzájárulok, hogy

Siró Bernadett Egyéni Vállalkozó

Vállalkozás székhely: 1044 Budapest, Szondi utca 68.

Vállalkozás adószám: 66932877-1-41

Honlap: www.diapocket.hu

mint adatkezelő (a továbbiakban „vállalkozás”) az átadott személyes adataimat kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Információs törvény”) 1. fejezetében, a személyes adatok védelméről szóló (EU) 2016/679 rendeletben, valamint a jelen hozzájárulási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint

1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A rendelkezésre bocsátott és a vállalkozás által kezelt személyes adatok köre:

Weboldalon való vásárlással kapcsolatban

Név/Cégnév

E-mail cím

Cím

Telefonszám

Szállítási cím

Számlázási cím

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont).

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A megrendeléskor megadott adatokat (ezek megadása történhet a webshopon, e-mailben vagy telefonon is) a www.DiaPocket.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, az azzal kapcsolatos e-mailes vagy telefonos tájékoztatás, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítése céljából tárolja.

4. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre, pl. futárszolgálat. A szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni, kivéve a kiszállítás teljesítése érdekében saját szerződött partnerük részére. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, a címzett értesítésére használják.

A tárolt adatokhoz csak a vállalkozás ügyfélszolgálata férhet hozzá.

A vállalkozás nem ad át adatokat az Ön webhely-használatával kapcsolatban webhely fenntartóknak vagy reklámügynökségeknek az interneten.

Továbbá együttműködünk néhány olyan harmadik féllel is, akik bizonyos reklámokat kezelnek számunkra más webhelyeken. Ezek a harmadik felek sütiket és adatgyűjtő jeleket használhatnak adatgyűjtéshez (mint például IP-cím) az Ön vállalkozás-webhelyet és más webhelyeket érintő tevékenysége kapcsán, hogy érdeklődésének megfelelő, célzott vállalkozás-hirdetéseket küldjenek.

Adatfeldolgozó:

LOTTE Kft. a GLS HUNGARY KFT. SZERZŐDÖTT PARTNERE

Adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége:
adatkezeléshez szorosan kapcsolódó járulékos szolgáltatás, kézbesítés
Székhely: 1239 BUDAPEST, Ócsai út 1-3.
Kapcsolattartó: LOTTE Ügyfélszolgálat
Telefonszám: +36 1 287 3807
Email: info@lottehungary.com
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A vállalkozás az Ön adatait a megrendelés időpontjától legkésőbb a garanciális időszak végéig tarolja.

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,

d) személyes adatainak hordozhatóságát,

e) az adatfeldolgozás korlátozását.

Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“Hatóság”) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

Ön, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Ön, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, Ön, mint érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

7. KAPCSOLAT

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, az alábbi címen és e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot:

Siró Bernadett Egyéni Vállalkozó

Vállalkozás székhely: 1044 Budapest, Szondi utca 68.

Vállalkozás adószám: 66932877-1-41

Honlap: www.diapocket.hu

Adatkezelő elérhetősége:

Név: Siró Bernadett

Telefonszám: 0630-776-0221

E-mail cím: diapocket@outlook.com

 

II. Cookie (süti) szabályzat

 1. Mik a cookie-k?

A cookie-k kicsi, gyakran titkosított szöveges fájlok, amelyeket a számítógépe vagy mobil eszköze a böngésző könyvtáraiban tárol, amikor bizonyos weboldalakat meglátogat.

A cookie célja a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy a honlap felismerje a készüléket és segítse a böngésző működését a honlap látogatása során, így az automatikus bejelentkezésben vagy a korábbi látogatások során kiválasztott beállításokat alkalmazásával, és a legfontosabb, hogy lehetővé teszi különböző termékek tárolását a kosárban honlap látogatása során és azt megszakítva a honlap következő felkeresésekor. Emellett a cookie-kat annak mérésére is használják, hogy hány ember használja a honlapján, annak érdekében, hogy a honlap elég kapacitással rendelkezzen a gyors működéshez.

A cookie-k nem károsítják a számítógépet, és nem lehet őket az Ön személyes azonosítására használni.

Ha szeretne többet megtudni a cookie-król általában, akkor látogasson el www.allaboutcookies.org weboldalra.

2. Hogyan használjuk a cookie-kat ?

Annak érdekében, hogy a látogatás www.DiaPocket.hu-n egy egyszerű élvezetes és megbízható élmény legyen, használunk cookie-kat a honlapunkon. Ezek teszik lehetővé, hogy a weboldalon teljes mértékben kihasználhassa az online vásárlást és az elérhető személyre szabott funkciókat. Nem használunk cookie-kat olyan adatok rögzítésére, mint név, cím vagy fizetési adatok.

Az általunk használt cookie-k az alábbi célokat szolgálhatják:

  • Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezen a weboldalon használunk olyan cookie-kat, amelyek szigorúan csak a www.DiaPocket.hu működéséhez és bizonyos alapvető funkciók ellátásához szükségesek, úgy mint a check-out (megtekintés), a bevásárlókosara tartalmának megjegyzése, illetve a termékek megvásárlása.

Az általunk használt úgynevezett ’feltétlenül szükséges’ cookie-kat a www.DiaPocket.hu oldal megfelelő működéséhez és bizonyos alapvető funkciókhoz, mint például az Ön által a kosárba helyezett termékek tárolásához használjuk a fizetés visszaigazolásáig.

  • Teljesítmény cookie-k

Használunk olyan cookie-kat ezen a weboldalon, amelyek anonim információt gyűjtenek arról, hogy a felhasználók hogyan böngészik a weboldalunkat. Ez az adat segít nekünk abban, hogy a weboldalunk teljesítményét javítsuk és megszüntessük azokat a böngészési nehézségeket, amelyekkel a felhasználók találkoznak. Ezen felül ezek a cookie-k teszik lehetővé számunkra, hogy az egyes kampányaink, ajánlataink és versenyeink sikerességét mérjük és hogy összességében jobb felhasználói élményt nyújtsunk.

A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-kat, hacsak másképp nem állítjuk a böngésző beállításait. A www.DiaPocket.hu használatával Ön elfogadja, hogy cookie-kat használunk ezen Cookie Szabályzattal összhangban. Amennyiben nem járul hozzá a cookie-k használatához, úgy letilthatja a cookie-kat a böngészője beállításaiban, vagy tartózkodnia kell ezen weboldal látogatásától. Kérjük, olvassa el a Cookie Letiltása fület arra vonatkozó további információért, hogy hogyan lehet letiltani a cookie-kat.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem fogadja el a cookie-kat, akkor nem tudja használni a honlap egyes részeit, mert a cookie-k alapvető szerepet játszanak a weboldal folyamatainak elősegítése, illetve engedélyezése során.

3. Harmadik felek által használt Cookie-k

 A vállalkozás használ olyan szolgáltatót, akik szintén állítanak be cookie-kat a nevünkben szolgáltatásaik nyújtása érdekében. Ezeket a cookie-kat a harmadik felek ellenőrzik, és a vállalkozásnak nincs hozzáférése ezek elolvasásához vagy átírásához. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a harmadik fél weboldalait az ezen cookie-kra vonatkozó további információkért, és hogyan kell kezelni őket. Ezek a cookie-k névtelenül tárolnak arra vonatkozó információkat, hogy milyen tartalmakat néz a honlapon, de nem arról, hogy Ön kicsoda.

Üzleti partner Cookie célja
Google Adwords Google cookie célja azon információk megőrzése érdekében, hogy a www.DiaPocket.hu honlapon milyen tartalmakat nézett meg és eztán személyre szabott hirdetéseket nyújtson Önnek, amikor más weboldalakat meglátogat. használatára vonatkozó további információkért, látogassa meg a Google cookie használatára vonatkozó weboldalát:

https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/managing/

Közösségi megosztás

Ha megosztja www.DiaPocket.hu tartalmát a közösségi médián, úgy mint a Facebook, a Google, a Pinterest vagy a Twitter, ezen harmadik felek honlapján lehet a vonatkozó cookie-kat beállítani. Mi nem ellenőrizzük az ezen a cookie-kra vonatkozó beállításokat. Ezért javasoljuk, hogy ellenőrizze a harmadik felek weboldalait, hogy további információt szerezzen a cookie-król, és hogyan kell kezelni őket!

4.  Cookie-k kikapcsolása

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-k használatát, de beállíthatja személyes preferenciáit, illetve a böngészője beállításai között kikapcsolhatja a cookie-k használatát. Arra is van lehetősége, hogy a korábban beállított cookie-jat törölje. Ezeket a beállításokat általában az “Opciók” vagy “Beállítások” menüpont alatt találja a böngészőjében. Lent megtalálja azokat a linkeket, amelyek közvetlenül azon fülekre mutatnak, ahol részletes segítséget kaphat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet be- illetve kikapcsolni a cookie-kat a böngészőjében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogyha nem engedélyezi a cookie-k használatát, akkor a weboldalunk bizonyos részeit nem fogja tudni használni mivel a cookie-k alapvető szerepet játszanak az oldal folyamatainak javításában, illetve lehetővé tételében. Cookie-k nélkül is tudja böngészni holnapunkat, de termékeket nem tud hozzáadni a bevásárlókosarához, illetve nem tudja őket megvásárolni.

Emlékeztetjük, hogy a böngészőjében végzett beállítás változtatások kihatással vannak valamennyi weboldalra, amelyet felkeres, nem csak a www.DiaPocket.hu-ra.

A következő linkek segítik Önt a cookie-k böngészőben történő kezelésében:

Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&ref_topic=14666

 Internet Explorer:

http://support.microsoft.com/kb/278835

http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx (mobil verzió)

 Firefox :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

 Safari :

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

http://support.apple.com/kb/HT1677 (mobil verzió)

 Opera :

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 Android :

http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

 Blackberries :

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

 

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig